Элеттик ишкер

Кыргыз Республикасынын аймактарында ишкердикти өнүктүрүү максатында «Ишкердикти өнүктүрүү фонду» МКК ААК бул продуктуну дыйканчылыкты, мал чарбачылыкты, өсүмдүк өстүрүүчүлүктү, балыкчылыкты, жүн буюмдарын өндүрүүнү өнүктүрүү жана колдоо үчүн иштелип чыккан. жеңил жана тамак-аш өнөр жайын өнүктүрүү, тейлөө чөйрөсүн өнүктүрүү, дары чөптөрдү чогултуу, кургатылган жемиштерди жыйноо, жаңгак, мисте, бадам ж.б. өстүрүү жана чогултуу, балчылык, сүт өндүрүү, мал азыгын өндүрүү, табигый самын өндүрүү, мөмө кыямын өндүрүү, табигый шире өндүрүү ж.б.

Максаттуу топ Жеке жана жеке ишкерлер, юридикалык жактар
Кредиттик валюта Кыргызстан сом
Карыз алуучуга коюлган талаптар Потенциалдуу карыз алуучу төмөнкүлөргө милдеттүү:
 • Кыргыз Республикасынын резиденти болуу;
 • Туруктуу иштеп жаткан бизнесиңиз же башталгыч бизнес-планыңыз бар
 • Өтүнмө берилген учурда жарактуу патенттин болушу/IP каттоо күбөлүгү
Максат
 • Стартапты каржылоо;
 • Компаниянын Кредиттик Саясатына карама-каршы келбеген учурдагы бизнести өнүктүрүү үчүн коммерциялык максаттар үчүн;
 • Кайра каржылоо үчүн.
Кредиттин суммасы 100 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин
Кредиттин пайыздык чен жылына 16%
Кредиттөө мөөнөтү каралган
 • 100 000 12 айга чейин
 • 101 000 - 300 000 24 айга чейин
 • 301 000 – 1 000 000 36 айга чейин
Кредиттин негизги суммасын төлөө үчүн жеңилдетилген мөөнөт берүү (эс алуу)
 • 500 000 сомго чейин - 1 (бир) ай
 • 500 001 сомдон 1 000 000 сомго чейин - 3 (үч) ай
Эскертүү: жеңилдетилген мезгилде кредит боюнча пайыздар гана төлөнөт (карыз алуучунун чечими боюнча)
Кредитти төлөө шарттары Ай сайын:
 • аннуитеттик төлөмдөр;
 • дифференцияланган график;
 • жеке диаграмма;
 • чейректик диаграмма.
Кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөө Кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөөгө айыпсыз уруксат берилет
Күрөө Күрөөнүн түрү пайыздык камсыздоо
100 000 сом Бир адамдын кепилдиги -
101 000 – 300 000 Кыймылдуу мүлк (унаа каражаттары) Кеминде 130%
301 000 – 1 000 000 сом Кыймылсыз мүлк (турак жана турак эмес жайлар, жер участоктору ж.б.) Кеминде 70%
Кыймылдуу мүлк (унаа каражаттары) 30%дан аз
Эгер негизги күрөөлүк камсыздоо жетишсиз болсо, анда Кыргыз Республикасынын "Кепилдик фонду" ААК гарантия түрүндө кошумча күрөө талап кылынат
Компаниянын Күрөө саясатын милдеттүү түрдө сактоо жана кредиттин суммасынан 130% кем эмес күрөөнү жабуу
Дизайн кароо Төмөнкү долбоорлорду карап чыгуулар берилген:
 • CIBде текшерүү;
 • Финансылык анализ;
 • Күрөө талдоо (кыймылсыз мүлк, транспорт каражаттары жана жабдуулар үчүн);
 • Укуктук талдоо
Чектөөлөр
 • Кызмат көрсөтүү же өндүрүш тармагын кредиттөөдө өздүк капиталдын өлчөмүнөн ашкан суммада кредит берүүгө жол берилет;
 • Сунушталган бөлүп төлөө коэффициенти (кредиттик төлөмдү төлөгөндөн кийин таза пайданын калдыгынын кирешелер жөнүндө отчеттогу таза пайдага катышы) 20% кем эмес болушу керек

Кредиттик лимиттин шарттары өзгөчө учурларда өзгөртүлүшү мүмкүн (мындай учурларда чечим Кредиттик комитеттин кароосу боюнча жекече кабыл алынат)

Керектүү документтердин тизмеси "баштоо" үчүн:
 • Зайымчынын/Күрөөчүнүн/Гаранттын жана жубайлардын инсандыгын ырастоочу документтеринин (паспортунун) көчүрмөлөрү;
 • Үй-бүлөнүн курамын көрсөтүү менен карыз алуучунун жашаган жеринен маалымкат;
 • Юридикалык жакты түзбөстөн жеке ишкердик менен алектенген жеке жак катары мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө патенттин/күбөлүктүн көчүрмөсү;
 • Справка боюнча ишкердикти жүзөгө ашырууда салык органынан карыздын жоктугу (бар) жөнүндө маалымкат;
 • Керектүү башка документтер, анын ичинде карыз алуучунун төлөө жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн (контракттар, макулдашуулар ж.б.);
 • Бизнес-план (биздин адис менен биргеликте иштелип чыккан);
 • Насыя алуучунун жубайынын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө билдирүү.
Жеке жана жеке ишкерлер үчүн:
 • Зайымчынын/Күрөөчүнүн/Гаранттын жана жубайлардын инсандыгын ырастоочу документтеринин (паспортунун) көчүрмөлөрү;
 • Үй-бүлөнүн курамын көрсөтүү менен карыз алуучунун жашаган жеринен маалымкат;
 • Юридикалык жакты түзбөстөн жеке ишкердик менен алектенген жеке жак катары мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө патенттин/күбөлүктүн көчүрмөсү;
 • Справка боюнча ишкердикти жүзөгө ашырууда салык органынан карыздын жоктугу (бар) жөнүндө маалымкат;
 • Керектүү башка документтер, анын ичинде карыз алуучунун төлөө жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн (контракттар, макулдашуулар ж.б.);
 • Насыя алуучунун жубайынын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө билдирүү.
Юридикалык жак үчүн:
 • Юридикалык жактын жетекчисинин юридикалык жактын каражаттарын тескөөгө ыйгарым укуктарын күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсү;
 • Кол коюуга ыйгарым укуктуу адамдардын кол тамгаларынын үлгүлөрү менен нотариалдык күбөлөндүрүлгөн карточкалар;
 • Уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү;
 • Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөлөрү;
 • Статистикалык картанын көчүрмөсү;
 • Салык органы тарабынан берилген каттоо картасынын көчүрмөсү;
 • Справка боюнча ишкердикти жүзөгө ашырууда салык органынан карыздын жоктугу (бар) жөнүндө маалымкат;
 • Керектүү башка документтер, анын ичинде карыз алуучунун төлөө жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн (контракттар, макулдашуулар ж.б.);
Күрөө үчүн, кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюуда:
 • Күрөөгө укук белгилөөчү документтердин түп нускалары;
 • Техникалык паспорт (инвентаризация файлы);
 • Күрөөгө коюлган мүлктү ээликтен ажыратууга тыюу салуунун жоктугу жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан маалымкат;
 • Менчиктештирүү учурунда катталган жашоочулар жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардан маалымкат (приватташтырылган батир/турак имарат үчүн);
 • Күрөө берүүчүнүн жубайынын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө билдирүү.
Күрөө үчүн, кыймылдуу мүлк күрөөгө коюлган учурда:
 • Күрөөгө сунушталган транспорт каражаты үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген, күрөө берүүчүгө берилген техникалык паспорт документ болуп саналат;
 • Күрөөгө коюлган мүлктү ээликтен ажыратууга тыюу салуунун жоктугу жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан маалымкат;
 • Нотариалдык күбөлөндүрүлбөстөн күрөө берүүчүнүн жубайынын үй-бүлөлүк абалы жөнүндө билдирүүгө макулдугу
Карыз алуучунун/Күрөөчүнүн жубайынын макулдугу нотариалдык жактан күбөлөндүрүлбөстөн, бекитилген форма боюнча берилет - кредитти берүүдө коомдун макулдугу

Кредиттик калькулятор


Маалыматыңызды калтырыңыз.
Биз сиз менен байланышабыз