Ар кандай максаттар үчүн мөөнөттүү насыя

Биздин компания керектөө же бизнести өнүктүрүү болобу, каалаган максаттар үчүн мөөнөттүү кредиттерди берет. Керектөө насыясынан айырмаланып, шашылыш насыя 1 күнгө чейин тез карап чыгуу жана бир гарант берүү мүмкүнчүлүгү менен мүнөздөлөт.

Зайымчыга коюлган талаптар:
 • Кыргыз Республикасынын резиденти болуу;
 • Туруктуу, тастыкталган айлык кирешеңиз бар;
 • Кредит алууга арыз бергенге чейинки акыркы жумушта жок дегенде акыркы 3 (үч) ай бою үзгүлтүксүз иш тажрыйбасы;
 • Өтүнмө берилген учурда күчүндө болгон патенттин болушу;
 • ИМди каттоо жөнүндө күбөлүктүн болушу;
Кредиттин суммасы:
 • 10 000 сомдон 100 000 сомго чейин
Кредиттин мөөнөтү:
 • 12 айга чейин
Кредиттин баасы:
 • 28% - 30%
Кредитти/транштарды төлөө шарттары - ай сайын:
 • аннуитеттик төлөмдөр;
 • негизги төлөм бирдей үлүштө;
 • айрым учурларда (КК чечими боюнча).
Күрөө:
Күрөөнүн түрү (эки пункттун бири жана/же айкалышы):
 • 30 000 сомдон ашпаган кредиттин суммасы менен - ​​кепилдиксиз;
 • Эгер кредиттин суммасы 30 000 сомдон ашса - бир адамдын кепилдиги менен.

Мамлекеттик, муниципалдык мекеме-уюмдардын кызматкерлери үчүн 50 000 сомго чейин - Кепилдиксиз.

Гарант үчүн талап:
 • Кыргыз Республикасынын резиденти болуу;
 • Туруктуу, тастыкталган айлык кирешеңиз бар;
 • Кредит алууга арыз бергенге чейинки акыркы жумушта жок дегенде акыркы 3 (үч) ай бою үзгүлтүксүз иш тажрыйбасы;
 • Өтүнмө берилген учурда күчүндө болгон патенттин болушу;
 • IP каттоо күбөлүгүнүн болушу.
Чектөө шарттары:
 • Берилген кредиттин суммасы Зайымчынын жана анын үй-бүлө мүчөлөрүнүн кирешесине жараша болот;
 • Төлөмдөрдү жабуу коэффициенти (өздүк салымды жана бардык чыгашаларды төлөгөндөн кийин кирешенин Зайымчынын жана анын үй-бүлөсүнүн таза кирешесине карата катышы) 20% кем болбошу керек;
 • Бардык үй-бүлө мүчөлөрүнүн кирешеси документтештирилиши керек (акыркы үч айдагы эмгек акысы тууралуу маалымкат, эмгек келишими ж.б.).

Кредиттин лимитинин шарттары өзгөчө учурларда өзгөртүлүшү мүмкүн (мындай учурларда чечим Кредиттик комитеттин кароосу боюнча жекече кабыл алынат)

Чечимди кабыл алуу мөөнөтү:
 • Бардык документтер берилген учурдан тартып жана документтерге комментарийлер жок болгондо 1 жумушчу күнгө чейин.
Керектүү документтердин тизмеси:
Жеке:
 • Белгиленген формадагы насыяга арыз;
 • Зайымчынын/Гаранттын жана жубайлардын инсандыгын ырастоочу документтердин (паспорттун) көчүрмөлөрү;
 • Үй-бүлөнүн курамын көрсөтүү менен карыз алуучунун жана гаранттын жашаган жеринен маалымкат;
 • Кредит алуучунун жана гаранттын акыркы 12 айдагы эмгек акысы жөнүндө иштеген жеринен маалымкат (эгер иш жүзүндө иштеген мөөнөтү 12 айдан аз болсо, анда иш жүзүндө иштеген мезгили үчүн);
 • Учурдагы патент;
 • IP каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүк.
Эгер Өтүнмө ээси/Гарант никеде болсо, анда бул милдеттүү:
 • арыз ээсинин жубайынын кредитти алууга макулдугу;
 • жубайыңыздын/жана гарантыңыздын кепилдикке макулдугу;
 • эгер никеде турбаса, үй-бүлөлүк абалы жөнүндө билдирүү.

* Насыя берүүдө жубайынын/жана Зайымчынын/Гаранттын макулдугу же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө арыз, нотариалдык күбөлөндүрүлбөстөн, бекитилген формада - макулдук/акча менен берилет.

Жылдык эффективдүү пайыздык чен - 27,54%дан 41,48%га чейин

Маалыматыңызды калтырыңыз.
Биз сиз менен байланышабыз