Чакан жана орто бизнес

Биздин компания бизнести өнүктүрүү үчүн ишкерлерге насыя берет. Биз сиздин бизнесиңизди өнүктүрүүгө жана оптималдуу өстүрүүгө багытталган көйгөйлөрүңүздү чечүү үчүн насыялык продуктылардын спектрин сунуштоого кубанычтабыз. Биз чакан жана орто бизнеске жүгүртүү каражаттарын толуктоо, негизги фонддорду жана жабдууларды сатып алуу, өндүрүш процесстерин каржылоо, товардык сатып алуунун көлөмүн көбөйтүү, ошондой эле бизнести өнүктүрүүгө көмөктөшүүчү башка максаттар үчүн кредиттерди беребиз/ учурдагы бизнести кеңейтүү, атап айтканда, жаңы бизнес долбоорлорду колдоо жана ишке ашыруу үчүн.

"Аракет - Стандарт"

Кредиттин суммасы:
 • 300 001 сомдон 1 000 000 сомго чейин
Кредиттин мөөнөтү:
 • 3 айдан 36 айга чейин (КРнын чечими боюнча кредиттин мөөнөтүн 60 айга чейин көбөйтүүгө болот)
Кредиттин баасы:
 • 22% - 24%
Кредит/траншты төлөө шарттары
Ай сайын:
 • аннуитеттик төлөмдөр;
 • бирдей үлүштө (негизги карыз ай сайын, квартал сайын ж.б.);
 • төлөмдүн ийкемдүү графиги (сезондук бизнесте жекече ай сайын төлөм графигин коюуга болот).

Жылдык эффективдүү пайыздык чен - 24,01%дан 26,20%га чейин

"Аракет - Экспресс"

Кредиттин суммасы:
 • 20 000 сомдон 300 000 сомго чейин
Кредиттин мөөнөтү:
 • 3 айдан 36 айга чейин
Кредиттин баасы:
 • 24% - 30%
Кредит/траншты төлөө шарттары
Ай сайын:
 • аннуитеттик төлөмдөр;
 • бирдей үлүштө (негизги карыз ай сайын, квартал сайын ж.б.);
 • төлөмдүн ийкемдүү графиги (сезондук бизнесте жекече ай сайын төлөм графигин коюуга болот).

Жылдык эффективдүү пайыздык чен - 25,28%дан 33,26%га

Маалыматыңызды калтырыңыз.
Биз сиз менен байланышабыз