Тез кредит

Максаттуу топ Жеке ишкерлердин, жеке ишкерлердин жалданма жана күбөлүктөрү боюнча иштеген адамдар
Кредиттик валюта Кыргызстан сому
Карыз алуучуга коюлган талаптар Потенциалдуу карыз алуучу төмөнкүлөргө милдеттүү:
 • Кыргыз Республикасынын резиденти болуу;
 • 22 жаштан 70 жашка чейин;
 • Туруктуу, ырасталган айлык кирешеңиз бар
 • Насыяга арыз бергенге чейин акыркы жумушта жок дегенде акыркы 6 ай бою үзгүлтүксүз иш тажрыйбасы
 • Өтүнмө берилген учурда күчүндө болгон патенттин болушу;
 • IP каттоо күбөлүгүнө ээ болуу
Максат
 • Компаниянын кредиттик саясатына карама-каршы келбеген учурдагы бизнести өнүктүрүү үчүн коммерциялык максаттар үчүн
 • Кайра каржылоо үчүн
 • Керектөөчү максаттар үчүн
Кредиттин суммасы 10 000 сомдон 200 000 сомго чейин
Кредиттин пайыздык чен 30% жылдык
Кайра каржыланган кардарлар үчүн насыянын пайыздык чен Кредиттик комитеттин чечими (пайыздык ченди 1ден 2 пунктка чейин төмөндөтүү жолу менен)
Кредиттөө мөөнөтү каралган 3 айдан 24 айга чейин
Кредитти төлөө шарттары Ай сайын:
 • аннуитеттик төлөмдөр;
 • айрым учурларда, СК чечими боюнча
Кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөө Насыяны айыпсыз мөөнөтүнөн мурда төлөөгө жол берилет
Күрөө Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин кызматкерлери, аскер кызматчылары:
 • 10 000 сомдон 100 000 сомго чейин - күрөөсүз;
 • 101 000 сомдон 200 000 сомго чейин - бир адамдын кепилдиги;
Жеке уюмдарда, ошондой эле патенттин же ИМ күбөлүктүн негизинде жалданып иштеген адамдар:
 • 10 000 сомдон 200 000 сомго чейин - бир адамдын кепилдиги.
Гарантиялык талаптар
 • Кыргыз Республикасынын резиденти болуңуз
 • Туруктуу, ырасталган айлык кирешеңиз бар
 • 22 жаштан 70 жашка чейин
Дизайн кароо Төмөнкү долбоорлорду карап чыгуулар берилген:
 • CIBде текшерүү;
 • Финансылык анализ;
Justifyleft 1 жумушчу күнгө чейин, бардык документтер берилген учурдан тартып жана документтерге комментарийлер жок болгон учурда
Чектөөлөр
 • Берилген кредиттин суммасы Зайымчынын жана анын үй-бүлө мүчөлөрүнүн кирешесине жараша болот;
 • Төлөмдөрдү жабуу коэффиценти (төгүмдөрдү жана бардык чыгашаларды төлөгөндөн кийин кирешенин Зайымчынын жана анын үй-бүлөсүнүн таза кирешесине карата катышы) 20% кем эмес болууга тийиш;
 • Бардык үй-бүлө мүчөлөрүнүн кирешеси документтештирилиши керек
 • Акыркы үч ай үчүн эмгек акы жөнүндө маалымкат, эмгек келишимдери ж.б.).
Кредиттик лимиттин шарттары өзгөчө учурларда өзгөртүлүшү мүмкүн (мындай учурларда чечим Кредиттик комитеттин кароосу боюнча жекече кабыл алынат)

Керектүү документтердин тизмеси Жеке адам үчүн:
 • Белгиленген формадагы насыяга арыз;
 • Зайымчынын/Күрөөчүнүн/Гаранттын жана жубайлардын инсандыгын ырастоочу документтеринин (паспортунун) көчүрмөлөрү;
 • Зайымчынын жана гаранттын жашаган жеринен маалымкат жана/же катталган жери жана үй-бүлөлүк абалы жөнүндө КБКдан көчүрмө;
 • Кредит алуучунун жана гаранттын акыркы 3 айдагы эмгек акысы жөнүндө иштеген жеринен маалымкат; же:
 • Учурдагы патент
 • IP каттоо күбөлүгү
Эгер Өтүнмө ээси/Гарант никеде болсо, анда бул милдеттүү:
 • арыз ээсинин жубайынын кредитти алууга макулдугу;
 • жубайыңыздын/жана гарантыңыздын кепилдикке макулдугу;
 • эгер никеде турбаса, үй-бүлөлүк абалы жөнүндө арыз;
 • * Жубайдын/жана Зайымчынын/Гаранттын макулдугу же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө арыз, нотариалдык күбөлөндүрүлбөстөн, бекитилген формада – макулдук/арыздар
га берилет.

Кредиттик калькулятор


Маалыматыңызды калтырыңыз.
Биз сиз менен байланышабыз