Жылдыруу

Максаттуу топ Ишкердик ишмердүүлүк менен алектенген жеке жана юридикалык жактар
Кредиттик валюта Кыргызстан сом
Карыз алуучуга коюлган талаптар Потенциалдуу карыз алуучу төмөнкүлөргө милдеттүү:
 • Кыргыз Республикасынын резиденти болуу;
 • Насыяга арыз бергенге чейин кеминде алты (6) ай бою үзгүлтүксүз иштеген туруктуу бизнеске ээ болуңуз
Максат
 • Компаниянын кредиттик саясатына карама-каршы келбеген өсүмдүк өстүрүү;
 • Компаниянын кредиттик саясатына карама-каршы келбеген мал;
 • Компаниянын учурдагы кредиттерин жана башка финансы институттарынан алынган кредиттерди кайра каржылоо укугусуз
Кредиттин суммасы 100 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин
Кредиттин пайыздык чен жылына 14%
Кредиттөө мөөнөтү каралган 6 айдан 36 айга чейин
Кредитти төлөө шарттары Ай сайын:
 • аннуитеттик төлөмдөр;
 • дифференцияланган график;
 • жеке диаграмма;
 • чейректик диаграмма.
Жарнак мөөнөтү 2023-жылдын 1-мартынан 30-апрелине чейин
Кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөө Кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөөгө айыпсыз уруксат берилет
Күрөө Күрөөнүн түрү пайыздык камсыздоо
100 000 сомдон 200 000 сомго чейин Бир адамдын кепилдиги (25 жаштан 70 жашка чейин) -
201 000 сомдон 500 000 сомго чейин Кыймылдуу мүлк (унаа каражаттары) Кеминде 130%
501 000 сомдон 1 000 000 Кыймылдуу мүлк (транспорт каражаттары). Кыймылсыз мүлк (турак жана турак эмес жайлар, жер участоктору ж.б.) Кеминде 130%
Эгер негизги күрөөлүк камсыздоо жетишсиз болсо, анда Кыргыз Республикасынын "Кепилдик фонду" ААК гарантия түрүндө кошумча күрөө талап кылынат
Компаниянын Күрөө саясатын милдеттүү түрдө сактоо жана кредиттин суммасынан 130% кем эмес күрөөнү жабуу
Дизайн кароо Төмөнкү долбоорлорду карап чыгуулар берилген:
 • CIBде текшерүү;
 • Финансылык анализ;
 • Күрөө талдоо (кыймылсыз мүлк, транспорт каражаттары жана жабдуулар үчүн);
 • Укуктук талдоо
Чектөөлөр
 • Сунушталган бөлүп төлөө коэффициенти (кредиттик төлөмдү төлөгөндөн кийин таза пайданын калдыгынын кирешелер жөнүндө отчеттогу таза пайдага катышы) 20% кем эмес болушу керек
Кредиттик лимиттин шарттары өзгөчө учурларда өзгөртүлүшү мүмкүн (мындай учурларда чечим Кредиттик комитеттин кароосу боюнча жекече кабыл алынат)

Керектүү документтердин тизмеси Жеке жак үчүн (жеке ишкерлер):
 • Зайымчынын/Күрөөчүнүн/Гаранттын жана жубайлардын инсандыгын ырастоочу документтеринин (паспортунун) көчүрмөлөрү;
 • Үй-бүлөнүн курамын көрсөтүү менен карыз алуучунун жашаган жеринен маалымкат жана/же катталган жери жана үй-бүлөлүк абалы жөнүндө КБКдан көчүрмө;
 • Юридикалык жакты түзбөстөн жеке ишкердик менен алектенген жеке жак катары мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө патенттин/күбөлүктүн көчүрмөсү;
 • Справка боюнча ишкердикти жүзөгө ашырууда салык органынан карыздын жоктугу (бар) жөнүндө маалымкат;
 • Керектүү башка документтер, анын ичинде карыз алуучунун төлөө жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн (контракттар, макулдашуулар ж.б.);
 • Нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн зайымчынын жубайынын кредит алууга макулдугу же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө билдирүү.
Юридикалык жак үчүн:
 • Юридикалык жактын жетекчисинин юридикалык жактын каражаттарын тескөөгө ыйгарым укуктарын күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсү;
 • Уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү;
 • Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөлөрү;
 • Салык органы тарабынан берилген каттоо картасынын көчүрмөсү;
 • Справка боюнча ишкердикти жүзөгө ашырууда салык органынан карыздын жоктугу (бар) жөнүндө маалымкат;
 • Керектүү башка документтер, анын ичинде карыз алуучунун төлөө жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн (контракттар, макулдашуулар ж.б.);
Күрөө үчүн, кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюуда:
 • Күрөөгө укук белгилөөчү документтердин түп нускалары;
 • Техникалык паспорт (инвентаризация файлы);
 • Күрөөгө коюлган мүлктү ээликтен ажыратууга тыюу салуунун жоктугу жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан маалымкат;
 • Менчиктештирүү учурунда катталган жашоочулар жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардан маалымкат (приватташтырылган батир/турак имарат үчүн);
 • Күрөө берүүчүнүн жубайынын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө билдирүү.
Күрөө үчүн, кыймылдуу мүлк күрөөгө коюлган учурда:
 • Күрөөгө сунушталган транспорт каражаты үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген, күрөө берүүчүгө берилген техникалык паспорт документ болуп саналат;
 • Күрөөгө коюлган мүлктү ээликтен ажыратууга тыюу салуунун жоктугу жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан маалымкат;
 • Нотариалдык күбөлөндүрүлбөстөн күрөө берүүчүнүн жубайынын үй-бүлөлүк абалы жөнүндө билдирүүгө макулдугу
Карыз алуучунун/Күрөөчүнүн жубайынын макулдугу нотариалдык жактан күбөлөндүрүлбөстөн, бекитилген форма боюнча берилет - кредитти берүүдө коомдун макулдугу

Кредиттик калькулятор


Маалыматыңызды калтырыңыз.
Биз сиз менен байланышабыз