Кредиттик арызды кароо үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси

Карыз алуучу/күрөөчү/кепилдик үчүн :

  • Кредит алууга арыз (стандарттык форма) Фонддо толтурулат.
  • Арыз ээсинин/күрөөчүнүн/кепилдик берүүчүнүн жана жубайлардын паспортунун көчүрмөсү.
  • Арыз ээсинин, күрөө берүүчүнүн, гаранттын никеси бар болсо, никени каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү.
  • Каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү адам/жеке ишкер/ патент жана иштин бул түрүнө уруксаттар (зарыл болсо).
  • Айлык/пенсия/пособие ж.б. жөнүндө отчет
  • Бизнес-план (стандарттык форма), 300 000 сомдон жогору насыялар боюнча ишкерлер жана айыл чарба өндүрүүчүлөрү үчүн.
  • Арыз ээсинин/күрөө берүүчүнүн кыймылсыз же кыймылдуу мүлккө менчик укугун ырастоочу укук белгилөөчү документтердин көчүрмөлөрү (сатып алуу/алмаштыруу/берүү/өткөрүү келишими, токтом, менчик укугу жөнүндө күбөлүк, жер участогуна мамлекеттик акт, күбөлүк, техникалык паспорт, талон, эсеп-фактура жана ж.б.).
  • Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан күрөөгө коюлган мүлккө камакка алуунун жоктугу жөнүндө маалымкат.
  • Жашаган жеринен жана үй-бүлө курамынан маалымкат, кошумча айыл чарба өндүрүүчүлөрү үчүн айыл чарба жерлеринин жана малдын бар экендиги жөнүндө.
  • Зарылчылыкка жараша жана иштин түрүнө жараша Фонд карыз алуучудан кошумча маалыматтарды жана документтерди талап кылышы мүмкүн.