Билим кредити

Кредиттик продукт университеттерде, кесиптик лицейлерде жана жеке мектептерде окуу контракттарын төлөөгө арналган. Ал билим берүү мекемесинин учурдагы эсебине керектүү сумманы которуу жолу менен берилет. Карыз алуучу студенттин ата-энесинин же камкорчусунун бири болушу керек (эгер тиешелүү документтер бар болсо). Студент өзү кирешеси тууралуу ырастоочу документтери болгондо карыз алуучу катары чыга алат.

Максаттуу топ Мамлекеттик жана жеке уюмдарда иштеген, ошондой эле жеке ишкердин патентинин/күбөлүкүнүн негизинде ишкердик менен алектенген жеке жактар
Кредиттик валюта Кыргызстан сому
Карыз алуучуга коюлган талаптар Потенциалдуу карыз алуучу төмөнкүлөргө милдеттүү:
 • Кыргыз Республикасынын резиденти болуу;
 • Ай сайын туруктуу кирешеге ээ бол
 • Акыркы 6 ай үчүн эмгек акысы тууралуу маалымкаттар, патент же өз алдынча иш менен камсыз кылуу боюнча күбөлүк кредит алуу үчүн кайрылган учурда жарактуу
Максат Университет, колледж, жеке мектеп же кесиптик окуу жайдын келишими үчүн төлөм
Кредиттин суммасы 10 000 сомдон 200 000 сомго чейин
Кредиттин пайыздык чен жылына 20%
Кредиттөө мөөнөтү каралган 3 айдан 24 айга чейин
Кредитти төлөө шарттары Ай сайын:
 • аннуитеттик төлөмдөр;
 • жеке диаграмма;
 • чейректик диаграмма.
Кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөө Насыяны айыпсыз мөөнөтүнөн мурда төлөөгө жол берилет
Күрөө 10 000 сомдон 200 000 сомго чейин – бир адамдын кепилдиги
Кепилге коюлган талаптар
 • Кыргыз Республикасынын резиденти болуу;
 • 25 жаштан 70 жашка чейин;
 • Ай сайын туруктуу кирешеге ээ болуу;
 • Акыркы 6 айдагы эмгек акысы тууралуу маалымкаттарга ээ болуу, насыя алуу үчүн кайрылган учурда жарактуу патент же өз алдынча иш жүргүзүү күбөлүгүнө ээ болуу.
Дизайн кароо Төмөнкү долбоорлорду карап чыгуулар берилген:
 • CIBде текшерүү;
 • Финансылык анализ;
Чектөөлөр

Сунушталган бөлүп жабуу коэффициенти (насыя боюнча төлөмдү төлөгөндөн кийинки таза пайданын калдыктары жана кирешелер жөнүндө отчеттогу таза пайдага катышы) 20% кем эмес болушу керек

Кредиттик лимиттин шарттары өзгөчө учурларда өзгөртүлүшү мүмкүн (мындай учурларда чечим Кредиттик комитеттин кароосу боюнча жекече кабыл алынат)

Керектүү документтердин тизмеси Жеке адам үчүн:
 • Зайымчынын/Күрөөчүнүн/Гаранттын жана жубайлардын инсандыгын ырастоочу документтеринин (паспортунун) көчүрмөлөрү;
 • Окутуу боюнча келишимдердин көчүрмөлөрү;
 • Зайымчынын жана гаранттын жашаган жеринен маалымкат жана/же катталган жери жана үй-бүлөлүк абалы жөнүндө КБКдан көчүрмө;
 • Карыз алуучунун жана гаранттын акыркы 6 айдагы эмгек акысы жөнүндө иштеген жеринен маалымкат;
 • Керектүү башка документтер, анын ичинде карыз алуучунун төлөө жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн (контракттар, макулдашуулар ж.б.).
Жеке жана жеке ишкерлер үчүн:
 • Зайымчынын/Гаранттын жана жубайлардын инсандыгын ырастоочу документтердин (паспорттун) көчүрмөлөрү;
 • Окутуу боюнча келишимдердин көчүрмөлөрү;
 • Зайымчынын жана гаранттын жашаган жеринен маалымкат жана/же катталган жери жана үй-бүлөлүк абалы жөнүндө КБКдан көчүрмө;
 • Юридикалык жакты түзбөстөн жеке ишкердик менен алектенген жеке жак катары мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө патенттин/күбөлүктүн көчүрмөсү;
 • Справка боюнча жеке ишкердикти жүзөгө ашырууда салык органынан карызынын жоктугу (бар) жөнүндө маалымкат; зарыл болгон башка документтер, анын ичинде карыз алуучунун төлөө жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн документтер (байланыштар, келишимдер ж.б.) эгерде бар болсо.
*Жубайымдын/жана Зайымчынын/Гаранттын макулдугу же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө арыз, нотариалдык күбөлөндүрүлбөстөн бекитилген формада берилет - макулдук/арыз

Кредиттик калькулятор


Маалыматыңызды калтырыңыз.
Биз сиз менен байланышабыз