Белек

Максаттуу топ Иш менен камсыз болгон адамдар
Кредиттик валюта Кыргызстан сом
Карыз алуучуга коюлган талаптар Потенциалдуу карыз алуучу төмөнкүлөргө милдеттүү:
 • Кыргыз Республикасынын резиденти болуу;
 • Туруктуу, ырасталган кирешеңиз бар
 • Насыяга арыз бергенге чейин акыркы жумушта жок дегенде акыркы 6 ай бою үзгүлтүксүз иш тажрыйбасы
Максат Компаниянын кредиттик саясатына карама-каршы келбеген керектөө максаттары үчүн
Кредиттин суммасы 200 000 сомдон 500 000 сомго чейин
Кредиттин пайыздык чен жылына 24%
Төмөн пайыздык чен Кредиттик комитеттин чечими менен пайыздык ченди 1-2 пунктка төмөндөтүүгө жол берилет
Кредиттөө мөөнөтү каралган 3 айдан 60 айга чейин
Кредитти төлөө шарттары Ай сайын:
 • аннуитеттик төлөмдөр;
 • дифференцияланган график;
 • жеке диаграмма;
 • чейректик диаграмма.
Кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөө Кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөөгө айыпсыз уруксат берилет
Күрөө Күрөөнүн түрү пайыздык камсыздоо
200 000 – 500 000 Кыймылдуу мүлк (транспорт каражаттары) жана/же кыймылсыз мүлк (турак жана турак эмес жайлар, жер участоктору ж.б.) Кеминде 130%
Эгер негизги күрөөлүк камсыздоо жетишсиз болсо, анда Кыргыз Республикасынын "Кепилдик фонду" ААК гарантия түрүндө кошумча күрөө талап кылынат
Компаниянын Күрөө саясатын милдеттүү түрдө сактоо жана кредиттин суммасынан 130% кем эмес күрөөнү жабуу
Дизайн кароо Төмөнкү долбоорлорду карап чыгуулар берилген:
 • CIBде текшерүү;
 • Финансылык анализ;
 • Күрөө талдоо (кыймылсыз мүлк, транспорт каражаттары жана жабдуулар үчүн);
 • Укуктук талдоо
Чектөөлөр

Сунушталган бөлүп жабуу коэффициенти (насыя боюнча төлөмдү төлөгөндөн кийин таза пайданын калдыгынын кирешелер жөнүндө отчеттогу таза пайдага катышы) кеминде 20% болушу керек

Кредиттик лимиттин шарттары өзгөчө учурларда өзгөртүлүшү мүмкүн (мындай учурларда чечим Кредиттик комитеттин кароосу боюнча жекече кабыл алынат)

Керектүү документтердин тизмеси Жеке адам үчүн:
 • Зайымчынын/Күрөөчүнүн/Гаранттын жана жубайлардын инсандыгын ырастоочу документтеринин (паспортунун) көчүрмөлөрү;
 • Үй-бүлөнүн курамын көрсөтүү менен карыз алуучунун жашаган жеринен маалымкат;
 • Зайымчынын акыркы 6 айдагы эмгек акысы жөнүндө маалымкат;
 • Керектүү башка документтер, анын ичинде карыз алуучунун төлөө жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн (контракттар, макулдашуулар ж.б.)
 • Насыя алуучунун жубайынын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө билдирүү.
Күрөө үчүн, кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюуда:
 • Күрөөгө укук белгилөөчү документтердин түп нускалары;
 • Техникалык паспорт (инвентаризация файлы);
 • Күрөөгө коюлган мүлктү ээликтен ажыратууга тыюу салуунун жоктугу жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан маалымкат;
 • Менчиктештирүү учурунда катталган жашоочулар жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардан маалымкат (приватташтырылган батир/турак имарат үчүн);
 • Күрөө берүүчүнүн жубайынын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө билдирүү.
Күрөө үчүн, кыймылдуу мүлк күрөөгө коюлган учурда:
 • Күрөөгө коюлган унаа үчүн техникалык паспорт документи rt, ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген, күрөө берүүчүнүн атына катталган;
 • Күрөөгө коюлган мүлктү ээликтен ажыратууга тыюу салуунун жоктугу жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан маалымкат;
 • Нотариалдык күбөлөндүрүлбөстөн күрөө берүүчүнүн жубайынын макулдугу же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө билдирүү.
Карыз алуучунун/Күрөө берүүчүнүн жубайынын макулдугу, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлбөстөн, бекитилген форма боюнча берилет - кредитти берүүдө коомдун макулдугу

Кредиттик калькулятор


Маалыматыңызды калтырыңыз.
Биз сиз менен байланышабыз