Белек

Максаттуу топ Иш менен камсыз болгон адамдар
Кредиттик валюта Кыргызстан сом
Карыз алуучуга коюлган талаптар Потенциалдуу карыз алуучу төмөнкүлөргө милдеттүү:
 • Кыргыз Республикасынын резиденти болуу;
 • Туруктуу, ырасталган кирешеңиз бар
 • Насыяга арыз бергенге чейин акыркы жумушта жок дегенде акыркы 6 ай бою үзгүлтүксүз иш тажрыйбасы
Максат Компаниянын кредиттик саясатына карама-каршы келбеген керектөө максаттары үчүн
Кредиттин суммасы 100 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин
Кредиттин пайыздык чен
 • 100 000 сомдон 500 000 сомго чейин - 24%;
 • 500 001 сомдон 1 000 000 сомго чейин - 22%.
Жылдык эффективдүү пайыздык чен 24.36% дан
Төмөн пайыздык чен Кредиттик комитеттин чечими менен пайыздык ченди 1-2 пунктка төмөндөтүүгө жол берилет
Кредиттөө мөөнөтү каралган
 • 100 000 сомдон 500 000 сомго чейин - 3 айдан 36 айга чейин;
 • 500 001 сомдон 1 000 000 сомго чейин - 60 айга чейин.
Кредитти төлөө шарттары Ай сайын:
 • аннуитеттик төлөмдөр;
 • дифференцияланган график.
Кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөө Кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөөгө айыпсыз уруксат берилет
Күрөө Күрөөнүн түрү пайыздык камсыздоо
100 000 – 500 000 Кыймылдуу мүлк (транспорт каражаттары) жана/же кыймылсыз мүлк (турак жана турак эмес жайлар, жер участоктору ж.б.) Кеминде 130%
500 001 сом – 1 000 000

Кыймылсыз мүлк (турак жана турак эмес жайлар, жер тилкелери ж.б.)

Кыймылдуу мүлк (унаа каражаттары) жана/же кыймылсыз мүлк

Кеминде 130%
Компаниянын Күрөө саясатын милдеттүү түрдө сактоо жана кредиттин суммасынан 130% кем эмес күрөөнү жабуу
Дизайн кароо

Төмөнкү долбоорлорду карап чыгуулар берилген:

100 000 сом:

 • CIBде текшерүү;
 • Финансылык талдоо.

100 001 сомдон 1 000 000 сомго чейин:

 • CIBде текшерүү;
 • Финансылык анализ;
 • Күрөө талдоо (кыймылсыз мүлк, транспорт каражаттары жана жабдуулар үчүн);
 • Укуктук талдоо
Чектөөлөр

Сунушталган бөлүп жабуу коэффициенти (насыя боюнча төлөмдү төлөгөндөн кийин таза пайданын калдыгынын кирешелер жөнүндө отчеттогу таза пайдага катышы) кеминде 20% болушу керек

Кредиттик лимиттин шарттары өзгөчө учурларда өзгөртүлүшү мүмкүн (мындай учурларда чечим Кредиттик комитеттин кароосу боюнча жекече кабыл алынат)

Керектүү документтердин тизмеси Жеке адам үчүн:
 • Зайымчынын/Күрөөчүнүн/Гаранттын жана жубайлардын инсандыгын ырастоочу документтеринин (паспортунун) көчүрмөлөрү;
 • Зайымчынын акыркы 6 айдагы эмгек акысы жөнүндө маалымкат;
 • Керектүү башка документтер, анын ичинде карыз алуучунун төлөө жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн (контракттар, макулдашуулар ж.б.)
 • Насыя алуучунун жубайынын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө билдирүү.
Күрөө үчүн, кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюуда:
 • Күрөөгө укук белгилөөчү документтердин түп нускалары;
 • Техникалык паспорт (инвентаризация файлы);
 • Күрөөгө коюлган мүлктү ээликтен ажыратууга тыюу салуунун жоктугу жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан маалымкат;
 • Менчиктештирүү учурунда катталган ижарачылар жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардан маалымкат приватташтырылган квартира/турак жай);
 • Күрөө берүүчүнүн жубайынын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө билдирүү.
Күрөө үчүн, кыймылдуу мүлк күрөөгө коюлган учурда:
 • Күрөөгө сунушталган транспорт каражаты үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген, күрөө берүүчүгө берилген техникалык паспорт документ болуп саналат;
 • Күрөөгө коюлган мүлктү ээликтен ажыратууга тыюу салуунун жоктугу жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан маалымкат;
 • Нотариалдык күбөлөндүрүлбөстөн күрөө берүүчүнүн жубайынын макулдугу же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө билдирүү.

Кредиттик калькулятор


Маалыматыңызды калтырыңыз.
Биз сиз менен байланышабыз