Аракет

Максаттуу топ Ишкердик ишмердүүлүк менен алектенген жеке жана юридикалык жактар
Кредиттик валюта Кыргызстан сом
Карыз алуучуга коюлган талаптар Потенциалдуу карыз алуучу төмөнкүлөргө милдеттүү:
 • Кыргыз Республикасынын резиденти болуу;
 • Насыяга арыз бергенге чейин кеминде алты (6) ай бою үзгүлтүксүз иштеген туруктуу бизнеске ээ болуңуз
Максат Кредиттер төмөнкүлөргө берилет:
 • Компаниянын кредиттик саясатына карама-каршы келбеген бизнести өнүктүрүү үчүн ар кандай коммерциялык максаттар үчүн;
 • Компаниянын кредиттик саясатына карама-каршы келбеген керектөө максаттары үчүн;
 • башка финансы институттарында алынган кредиттерди кайра каржылоо.
Кредиттин суммасы 200 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин
Кредиттин пайыздык чен жылына 22%-24%
Кредиттөө мөөнөтү каралган 3 айдан 60 айга чейин
Кредитти төлөө шарттары Ай сайын:
 • аннуитеттик төлөмдөр;
 • дифференцияланган график;
 • жеке диаграмма;
 • чейректик диаграмма.
Кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөө Кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөөгө айыпсыз уруксат берилет
Күрөө Күрөөнүн түрү пайыздык камсыздоо
200 000 – 500 000 Кыймылдуу мүлк (унаа каражаттары) Кеминде 130%
501 000 – 1 000 000 Кыймылсыз мүлк (турак жана турак эмес жайлар, жер участоктору ж.б.) Кыймылдуу мүлк (транспорт каражаттары) Кеминде 130%
Эгер негизги күрөөлүк камсыздоо жетишсиз болсо, анда Кыргыз Республикасынын "Кепилдик фонду" ААК гарантия түрүндө кошумча күрөө талап кылынат
Компаниянын Күрөө саясатын милдеттүү түрдө сактоо жана кредиттин суммасынан 130% кем эмес күрөөнү жабуу
Дизайн кароо Төмөнкү долбоорлорду карап чыгуулар берилген:
 • CIBде текшерүү;
 • Финансылык анализ;
 • Күрөө талдоо (кыймылсыз мүлк, транспорт каражаттары жана жабдуулар үчүн);
 • Укуктук талдоо
Чектөөлөр

Сунушталган бөлүп жабуу коэффициенти (насыя боюнча төлөмдү төлөгөндөн кийин таза пайданын калдыгынын кирешелер жөнүндө отчеттогу таза пайдага катышы) кеминде 20% болушу керек

Кредиттик лимиттин шарттары өзгөчө учурларда өзгөртүлүшү мүмкүн (мындай учурларда чечим Кредиттик комитеттин кароосу боюнча жекече кабыл алынат)

Керектүү документтердин тизмеси Жеке жак үчүн (жеке ишкерлер):
 • Зайымчынын/Күрөөчүнүн/Гаранттын жана жубайлардын инсандыгын ырастоочу документтеринин (паспортунун) көчүрмөлөрү;
 • Үй-бүлөнүн курамын көрсөтүү менен карыз алуучунун жашаган жеринен маалымкат жана/же катталган жери жана үй-бүлөлүк абалы жөнүндө КБКдан көчүрмө;
 • Юридикалык жакты түзбөстөн жеке ишкердик менен алектенген жеке жак катары мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө патенттин/күбөлүктүн көчүрмөсү;
 • Справка боюнча ишкердикти жүзөгө ашырууда салык органынан карыздын жоктугу (бар) жөнүндө маалымкат;
 • Керектүү башка документтер, анын ичинде карыз алуучунун төлөө жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн (контракттар, макулдашуулар ж.б.)
 • Насыя алуучунун жубайынын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө билдирүү.
Юридикалык жак үчүн:
 • Юридикалык жактын жетекчисинин юридикалык жактын каражаттарын тескөөгө ыйгарым укуктарын күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсү;
 • Уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү in;
 • Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөлөрү;
 • Салык органы тарабынан берилген каттоо картасынын көчүрмөсү;
 • Салык жана социалдык органдан карыздын жоктугу (бар) жөнүндө маалымкат;
 • Керектүү башка документтер, анын ичинде карыз алуучунун төлөө жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн (контракттар, макулдашуулар ж.б.)
Күрөө үчүн, кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюуда:
 • Күрөөгө укук белгилөөчү документтердин түп нускалары;
 • Техникалык паспорт (инвентаризация файлы);
 • Күрөөгө коюлган мүлктү ээликтен ажыратууга тыюу салуунун жоктугу жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан маалымкат;
 • Менчиктештирүү учурунда катталган жашоочулар жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардан маалымкат (приватташтырылган батир/турак имарат үчүн);
 • Күрөө берүүчүнүн жубайынын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу же үй-бүлөлүк абалы жөнүндө билдирүү.
Күрөө үчүн, кыймылдуу мүлк күрөөгө коюлган учурда:
 • Күрөөгө сунушталган транспорт каражаты үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген, күрөө берүүчүгө берилген техникалык паспорт документ болуп саналат;
 • Күрөөгө коюлган мүлктү ээликтен ажыратууга тыюу салуунун жоктугу жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан маалымкат;
 • Нотариалдык күбөлөндүрүлбөстөн күрөө берүүчүнүн жубайынын үй-бүлөлүк абалы жөнүндө билдирүүгө макулдугу
Карыз алуучунун/Күрөө берүүчүнүн жубайынын макулдугу, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлбөстөн, бекитилген форма боюнча берилет - кредитти берүүдө коомдун макулдугу

Кредиттик калькулятор


Маалыматыңызды калтырыңыз.
Биз сиз менен байланышабыз