Банк реквизиттери

Алуучу:  ААК МКК "Ишкердикти өнүктүрүү фонд"
Бенефициар банк:  ААК «Айыл Банк»
 Р/с №:  135 010 002 462 2973
 БИК:  135 001
 ОКПО:  15927270
 ИНН:  01911199710142
 Дарек:  Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ю.Абдрахманов көч., 175