Жетекчилер

Башкаруу

МЕДЕТОВ ИШЕНБЕК БЕКТУРСУНОВИЧ
Кеңештин Төрагасы
МУКУШЕВА ДАМИРА АСЫПБЕКОВНА
Башкармасынын Төрагасынын орун басары
МАМАТОВ АДИЛЕТ ДЖАНЫШБЕКОВИЧ
Башкармасынын Төрагасынын орун басары