Даттанууларды жана сунуштарды берүү эрежелери

Кардарларыбыздын ыңгайлуулугу үчүн биз даттануунун жана тейлөөнүн сапатын жакшыртуу боюнча сунуштарды берүүнүн бир нече жолдорун сунуштайбыз:

  • биздин компаниянын башкы кеңсесинде жана бардык филиалдарында илинген даттануулар жана сунуштар китептери аркылуу;
  • корреспонденттик почта боюнча: 720011, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Ю. Абдрахманова, 175
  • электрондук почта боюнча: office@frp.kg;
  • "Кайтарым байланыш" аркылуу

МКК "Ишкердикти өнүктүрүү фонду" ААКнын кардарларынын арыздарын кабыл алуу жана кароо тартиби менен төмөнкү шилтемеден таанышууга болот:

Кайтарым байланыш