Коомдун Директорлор кеңешинин 2022-жылдын 25-майындагы № 9 жыйналышынын протоколунан көчүрмө

«Ишкердикти өнүктүрүү фонду» МКК ААК (мындан ары - Коом) Компаниянын Директорлор кеңешинин 2022-жылдын 25-майындагы № 9 протоколунун көчүрмөсүнө ылайык, коомдун башкармасынын төрагасынын орун басары Самидин Куланбаевдин ыйгарым укуктары 2022-жылдын 25-майынан тартып өз каалоосу боюнча Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82-беренесине ылайык жана протоколдон көчүрмөгө ылайык токтотулду. коомдун Директорлор кеңешинин 2022-жылдын 25-майындагы № 9 жыйналышынын 2022-жылдын 25-майынан тартып Адилет Джанышбекович Маматов Компаниянын Башкармасынын Төрагасынын орун басары болуп шайланды.

Наши социальные сети