Коомдун Директорлор кеңешинин 2022-жылдын 10-мартындагы № 5 жыйналышынын протоколунан көчүрмө

«Ишкердикти өнүктүрүү фонду» МКК ААКсы (мындан ары - Коом) Сизге терең урмат-сый менен мамиле кылат жана Компаниянын Директорлор кеңешинин 2022-жылдын 10-мартындагы № № 2020-2022-ж. .5, Мукушева Дамира Асыпбековна 2022-жылдын 10-мартында коомдун башкармалыгынын төрагасынын орун басары болуп шайланган.

Наши социальные сети